FORMIDDAGSTREFF

Onsdag 5. april er det formiddagstreff på Kvinatun og Audnastrand kl.11.00

Andakt, bevertning, åresalg og sang.

Kvinatun: Åge Nygård taler
Audnastrand: Arvid Bentsen taler

Hjertelig velkommen!