Medvandring for ektepar

Bildet er tatt av Maura Barbulescu fra Pixabay

Vi i ImF-sør heier på dere og ønsker å styrke deres ekteskap. Derfor ønsker vi å tilby dere muligheten til at et ektepar, som har vært gift litt lengre enn dere, vandrer sammen med dere over en toårsperiode.

Hvorfor medvandring? Noen å gå sammen med er en viktig del av det kristne fellesskapet. Medvandring i ekteskapet skal gi ekteparet noen å dele liv og tro med, noen som ber for dem og noen å søke råd hos i livssituasjonen de er i. 

Hva gjør dere? Over en periode på to år samles parene seks ganger. To ganger i halvåret det første året, og en gang i halvåret det andre året. Da deler dere gjerne et måltid, ber sammen, deler liv og samtaler over temaet for samlingen. Det er også ønskelig å bruke tid i Ordet sammen.

Før samlingene: Ekteparet og medvandrerne samles hver for seg for å be over og tenke gjennom temaet for den kommende samlingen. De oppsatte temaene gir et rammeverk, men medvandrerparet tilpasser spørsmålene til ekteparets situasjon. Parene tenker over om det er noe spesielt de ønsker å ta opp. 

Samlinger:

 1. Livet som ektepar:
  1. Prat og bli kjent.  Be sammen og snakk om hva dere forventer av medvandringen. Hvordan opplevde dere bryllupet? Hva var det beste med dagen? Hvordan var tiden før bryllupet? Ble hvetebrødsdagene som forventet?
  2. Mye er nytt- har det vært uproblematisk å tilpasse seg hverandre? Forventninger – håp og tanker videre. Har dere snakket om dette? Hva ser dere frem til i dagene og årene som kommer? Hva kan bli utfordrende?
 2. Jesus i hjemmet.
  1. Tro: Hva er felles og hva er ulikt med tanke på trosbakgrunn? Byr dette på utfordringer? Hvordan påvirker deres tro ekteskapet?
  2. Forsamling: Tenker dere likt om menigheten og rollen deres der og betydningen den har for dere? Er det noe dere kunne tenkt dere å gjøre som tjeneste; alene eller sammen?
  3. Åndelig fellesskap i ekteskapet: Hva syns dere er bra, og hvor ser dere behov for å utvikle dere i felles trosliv? Hvordan vil dere skape et kristent hjem for eventuelle fremtidige barn?
 3. En ny familie:
  1. Bakgrunn, tradisjoner og verdier. Hva er det beste ektefellen din har tatt med seg fra sitt hjem? Hva er det beste du har tatt med deg fra ditt hjem?
  2. Løsrivelse fra mor og far. Hva legger dere i det å forlate mor og far? Hvordan opplever du at dere har lyktes med det? Hvordan kan du vise ektefellen din at hun/han har en viktigere rolle i livet ditt enn familien?
  3. Svigerfamilie: Hvordan snakker du med ektefellen din om eventuelle utfordringer i forhold til svigerfamilien på en respektfull måte?
  4. Skape en ny familie. Hva vil dere gjøre annerledes enn i deres familier? Tør dere gå egne veier? Hva tenker dere om barn?
 4. Kommunikasjon og konflikter? 
  1. Kommunikasjon: Trenger dere å sette av tid til å snakke sammen, eller skjer det av seg selv? Tar dere det opp hvis det er noe som plager dere? Hvordan kommuniserer dere med kroppsspråk, og er dette noe som ektefellen fanger opp? Lytter dere? Hvordan formidler dere kjærlighet? 
  2. Konflikter og tilgivelse: Ser dere noe mønster i hvordan konflikter oppstår dere i mellom? Hvordan utvikler konflikten seg? (Uttrykksmåter) Hvordan løses konflikten? Klarer dere å be hverandre om tilgivelse? Blir dere venner igjen selv om dere er uenig?
  3. Sex og samliv. Her kan det være naturlig å dele seg i menn for seg og kvinner for seg. Snakker dere om dette? Hva tenker dere om seksuallivets rolle i ekteskapet? Er det noe spesielt dere ønsker å ta opp rundt dette temaet?
 5. Roller og økonomi.
  1. Roller og ansvar. Hvordan forstår dere det Bibelen sier i Efeserne 5: 21-33? Hva ser du som din rolle i ekteskapet deres? Hva med ektefellens rolle? Hvordan tas avgjørelsene i ekteskapet? Fungerer det greit slik?
  2. Oppgaver i hjemmet. Hvem gjør hva i husholdningen? Er dere fornøyd med fordelingen? Hvorfor er fordelingen som den er?
  3. Økonomi: Opplever dere lett konflikter rundt dette? Har du kjennskap til ektefellen din sin pengebruk? Hvordan fungerer givertjenesten hos dere?
 6. Fritid og tidsbruk.
  1. Sosialt liv: Hvordan opplever dere at dere er like/ulike i relasjoner til andre mennesker? Hvilke muligheter og utfordringer byr dette på? 
  2. Interesser: Hvilke interesser har dere utenom jobb og familie? Har dere tid til noen felles interesser? Hvordan er balansen mellom “oss-tid” og “meg-tid”. 
  3. Tidsbruk: Hvordan syns dere at dere disponerer tiden deres generelt? Er dere fornøyd med balansen i tidsbruken mellom jobb og hjem? Hvordan sørger dere for å få nok kvalitetstid sammen? 
 7. Fullført opplegg- hva nå?
  1. Avklar om dere ønsker å treffes videre og om medvandrerne er åpne for at ekteparet kan ta kontakt hvis det er noe spesielt. Vi oppmuntrer også medvandrerne til å fortsette å be for ekteparet.

Ta kontakt med sor@imf.no for påmelding dersom dette er noe for deg.

Hilsen Imf-ung teamet (BUR)