Forsamlinger/Bedehus

Her er en oversikt over forsamlinger/bedehus i kretsen vår, si ifra om ditt bedehus/forsamling mangler og om du har hjemmeside. (evt om det er feil navn på bedehuset)

Evje og Hornnes Kommune:

Hornnes Bedehus

Moisund Bedehus

Fredheim Bedehus

Evje og omeng indremisjonsforsamling

Vonheim Bedehus

Farsund Kommune:

Farsund Bedehus

Betlehem Brekne 

Stave Bedehus

Langeland Bedehus

Flekkefjord Kommune:

Bakke Bedehus

Flekkefjord Bedehus

Gyland Bedehus

Kirkehamn Bedehus

Hægebostad kommune:
Eiken Bedehus

Birkeland Bedehus

Kristiansand kommune:
Flekkerøy Bedehusforsamling
Frikstad Bedehus
Mosby Bedehus

Vågsbygd Bedehus

Greibstad Bedehus

Finsland Bedehus

Vikeland Bedehus

Grovane Bedehus

Tveit Bedehus

Kvinesdal kommune:
Feda bedehus og kirketun
Kvinesdal Bedehus
Kvinlog Bedehus

Lindesnes Kommune:

Reme Bedehus

Vigmostad Bedehus

Lyngdal kommune:
Bedehuskirken Lyngdal

Konsmo Bedehus

Byremo Bedehus

Lund Kommune:

Moi Bedehus

Sirdal kommune:
Tonstad bedehus

Øvre Sirdal bedehus

Hompland bedehus