Felles Konf.weekend

Felles konfirmantleir!


I 2022 ble det satt i gang et prosjekt der IMF, NLM og Acta, barn og unge i Normisjon i samarbeid arrangerte to regionale konfirmantleirer for ungdommer i Telemark og Agder. Målet med dette er at det skal være et felleskapsbyggende tilbud på tvers av regionene, da særlig med tanke på konfirmanter som kommer fra mindre felleskap. Det mest dyptliggende målet er å gi konfirmantene et møte med «evangeliets Jesus». Nå ønsker alle organisasjonene å fortsette arbeidet, og vi skal derfor arrangere to nye leirer!

Det er også mulighet for fjorårskonfirmanter å melde seg på, og vi vil da ha et noe mer tilpasset opplegg for disse, i form av utvidede disippelgrupper og praktisk ledertrening. Vi håper du vil være med på to fartsfulle helger, med godt felleskap og god undervisning!

Vi ønsker å fortsette med dette neste skoleår også, og kommer til å gjennomføre to nye leirer neste semester. Dette blir leirene!

1.           Rafting-leir 8-10 november 2024 på Evjetun

2.           Ski-weekend 14-16 mars 2025 på Tonstadli

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anne: a.linjord@imf.no