Felles Konf.weekend

Felles Konfirmantweekender med Nlm-ung, Acta og Imf-ung sør.

Invitasjon til konfirmantleirer

Fra og med skoleåret 22/23 har vi gleden av å starte opp et nytt tilbud for konfirmanter. ImF-ung Sør, NLM Sør (Er dette benevnelsene dere vil bruke?) og Acta – barn og unge i Normisjon region Agder er stolte av å arrangere dette tilbudet sammen.

Tilbudet består av to konfirmantleirer, en i oktober og en i februar. Påmelding til disse to leirene skjer samtidig. Fra og med skoleåret 23/24 ser vi for oss å også kunne tilby et eget opplegg for andreårskonfirmanter på leirene. I tillegg inviterer vi til en allerede etablert sommerleir, som et ekstra tilbud det er mulig å benytte seg av. Konfirmantleirene er ment som et supplement til lokale konfirmantopplegg. Vårt håp er at disse konfirmantleirene kan samle konfirmanter på tvers av de mange ulike enhetene i vår region/krets, og at dette vil være et høydepunkt for konfirmantene i konfirmanttiden.

Datoer skoleåret 22/23:

7.-9.okt 2022 – Evjetun, Evje (Bilde)

Evjetun… Rafting-weekend

10.-12 februar – Kvinatun, Kvinlog

Ski-weekend

Pris:

2000,- pr. konfirmant.

Aldersgrense: 9. klasse

Påmelding her: https://www.checkin.no/event/41120/konfirmantleir-evjetun-7-9-oktober-22

Undervisning:

Undervisningen på leirene vil være utdrag hentet fra konfirmantopplegget «Smak og Se», utviklet av Awana Norge og Imi-kirken. Det vil være god mulighet til å benytte dette opplegget også i et lokalt opplegg.

Ta kontakt ved spørsmål om opplegget:

NLM Sør:                    Kristine Gangstø Byrkjedal (kbyrkjedal@nlm.no)

Normisjon/Acta:       Morten Høie (morten.hoie@normisjon.no)

Imf-ung sør: Tina Haddeland (t.haddeland@imf.no)