Styrer og råd

Kretsstyret :

Hallvard Nessa (Formann)

Inge Liene

Ruth Lillian Hompland

Arne Arnesen

Ommund Tveit

Jimmy Birkeland

Barne og ungdomsrådet :

Natalie Kallhovd 

Martin Tønnessen

Karin Pettersen.

Elias Leine

Arne Orthe

André Heradstveit

Åndelig tilsyn:
Terje Greibesland

Ståle Andersen

I tillegg sitter en representant
fra styret – Arne Arnesen, samt
kretsformann og kretsleder.

Valgkomite:

Jimmy Birkeland 
Rolf Pettersen

Gunlaug Engedal

Janet Penne

 

Husstyre Audnastrand:

Ragnar Ringvoll (formann)

Kåre Christensen

Øystein Viste

John Karlsen

Kjetel Foss

Pål Harry Egeland 

Husstyre Kvinatun:

Jarle Stakkeland (Formann)

Trond Henrik Johansen (Nestformann)

Gerd Kvinlaug

Svein Ove Stakkeland

Svein Hompland