Styrer og råd

Kretsstyret fra oktober 2020:

Arild Fjeldskår (Formann)

Marilyn Sørensen

Wenche Slimestad

Arne Arnesen

Øystein Persson

Eivind Kittang

Jonny Stensland (1.vara)

 

Barne og ungdomsrådet :

Kathrine Marie E. Moi 

Maria Osestad – Rørvik

Karin Pettersen.

Miriam Halsos,

André Heradstveit

Kristian Stensland

 

Åndelig tilsyn:
Kjell Hauan

Ståle Andersen

I tillegg sitter en representant
fra styret – Arne Arnesen, samt
kretsformann og kretsleder.

Valgkomite:

Ruth Lillian Hompland 
Wenche Tønnessen.

Sissel Hauan

Ingun Holm

Husstyre Audnastrand:

Ragnar Ringvoll (formann)

Kåre Christensen

Øystein Viste

John Karlsen

Kjetel Foss

Pål Harry Egeland 

 

Husstyre Kvinatun:

Jarle Stakkeland (Formann)

Trond Henrik Johansen (Nestformann)

Gerd Kvinlaug

Svein Ove Stakkeland

Svein Hompland

Turid Grimsby (1.vara)