Historie

ImF Sør ble startet 1. januar 2009, som en fusjonering med Flekkefjord og Sørlandets Indremisjonskrets.

Flekkefjord Indremisjonskrets bestod av bedehus i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Starten for indremisjonsarbeidet i regionen er litt uklar, men vi vet at det var et sete for haugianarene og at de hadde et godt samarbeid med presten på 1880-tallet. Den offisielle stiftelsesdatoen for Flekkefjord indremisjonskrets er 11.februar 1880.

Sørlandets indremisjonskrets var en sammenslutning av Torridal og omegn fellesforening, Lista Prosti fellesforening og Mandal krets av Det Vestlandske Indremisjonsforbund.

Etter en vekkelse i 1870-årene i Torridalen ble Torridal og omegn fellesforening stiftet i 1874. Det viktige arbeidet var i den første tiden fellesmøte vår og høst for foreningene i området.
Lista bar preg av Haugevekkelsen utover i 1800-tallet. I tillegg fikk de impulser fra reformerte kirkesamfunn i Amerika. Lista Prosti fellesforening ble dannet i 1875.
Mandal krets av DVI ble stiftet i 1919. Dette var etter en ungdomsvekkelse, der flere ungdomsforeninger var blitt dannet. Det var derfor ganske unikt i indremisjonssammenheng at det var spesielt ungdom som stod bak opprettelse av fellesforeningen.

Fra 1938 fikk disse 3 fellesforeningene felles sekretær, og i 1958 ble Sørlandets Indremisjonskrets dannet.