UNG-siden

Ansatte i Imf-Ung Sør er:

Anne Linjord- Ungleder

Anne Rita Nilsen – Barnearbeider
Astrid Persson – leirkonsulent