Takk for innsatsen

tveit_ommund-e1477039177651

Ommund Tveit

Ommund Tveit slutter nå til nyttår i sin stilling som kretsleder. Vi ønsker å rette en stor takk til Ommund for den fantastiske jobben og innsatsen han har lagt ned for ImF Sør. Tydelig, belest, forutseende, ommgjengelig og positiv. Ommund kommer til å bli savnet i kretsen. Vi ønsker Guds rike velsignelse for dine oppgaver og veien videre.

Fra 01.01.2017 vil John Fidjeland gå inn som midlertidig kretsleder i 20% stilling.
Martine Nygård øker sin stilling og blir sammen
med Birgitte Andersen administrasjonsledere.