KVINNER I TJENESTE FOR JESUS – SAMLET TIL INSPIRASJON

av Ingunn Holm

Torsdag 5.februar var 12 kvinner fra ImF-kretsene Rogaland og Sør samlet til inspirasjon og oppmuntring i evangeliets arbeid. KVS Lyngdal ligger akkurat passe til med tanke på noenlunde lik reise-avstand. Personalkonsulent Aud Karin Kjølvik Ringvoll hadde invitert til samlingen, og var som oss andre spent på hva dette skulle innebære. Hun hadde forberedt et innlegg, – et innlegg som i seg selv ga den enkelte av oss akkurat den vissheten som vi trengte på å kjenne oss elsket av Gud.

I en uformell setting ble vi presentert for hverandre, før samlingen ble lagt fram for Jesus i bønn. Uformell og enkel var også serveringen.
Fokuset i Aud Karins innlegget startet med identifisering med Bibelens Jesus-kvinner. De kan stå som forbilder for oss. RUT hadde et ønske om å gå i fotsporene til Noomi: «dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Det handler om en etterfølgelse av Jesus!
Hva er dagens situasjon; – færre kvinnelige forkynnere, ledere og tillitsvalgte? Vi ønsker å være med på å inspirere hverandre til frimodighet og nye muligheter! Bibelen sier at mennesket er skapt i Guds bilde, til mann OG kvinne. Og vi kan lese at Gud også presenterer seg ut fra en kvinnes sinn: Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, …så glemmer ikke jeg deg. – Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. – Jeg tjener som kvinne i alt det jeg gjør. PERSON betyr en som det lyder noe igjennom. Gud møter mennesker gjennom menn og kvinner.
I Bibelen kan vi lese om kvinnelige profeter, – dommere, kvinner i Jesu følge, – med budskap om oppstandelsen, – i tjeneste i den første kristne tid. Gud er ikke interessert i oss fordi han vil ha tjenere, men fordi han vil ha en brud. Vi er kongsdøtre.
Samfunnet rundt oss er orientert mot prestasjoner og posisjoner, men med Jesus handler det om å være i relasjon. Vi har fått ulike nådegaver som er i funksjon; 1 Pet 4:10. Åndelige mødre viser omsorg, er medvandrere, sørger for mat, vern, gjestfrihet; – har et hyrdesinn. Ingen av oss har gaver som ikke Gud vil vi skal ha! Ingen har noe de ikke har fått.
I Joh 4 møter Jesus den samaritanske kvinnen. Hun får oppleve seg respektert, sett og bekreftet av Jesus. Hun blir verdsatt, ansvarliggjort og oppreist, – og blir et frimodig Jesus-vitne for mennesker som er klare til innhøstning. Ingen kan vitne om Jesus slik som de som har møtt hans kjærlighet. Det gjelder å kunne se seg selv med Jesu øyne.
Hvilke forbilder har jeg, – og hva slags forbilde er jeg selv?

Med ønsket om en bevisstgjøring på hvem vi er i Jesus, – og med verdien det er i å få komme sammen til oppmuntring og inspirasjon, – dro vi beriket hjem. Til en mulig neste gang ønsker vi å få med oss flere som trenger å bli oppmuntret i tjenesten.