KVINATUNDAGEN

Velkommen til en hyggelig familiedag på Kvinatun!

Vi minner om dugnadsdagene som er i forkant av denne dagen: 19. og 20. mai.