LEDIGE STILLINGER

KRETSLEDER ImF Sør

ImF Sør (Indremisjonsforbundet Sør) er en kristen organisasjon tilknyttet Indremisjonsforbundet.

Kretsen har ca. 20 ansatte, eier og driver to leirsteder (Audnastrand og Kvinatun), eier og driver to barnehager, i Farsund og Lindesnes. I tillegg driver vi to bruktbutikker, på Vigeland i Lindesnes, samt på Kvinlog. Kretskontoret er i dag lagt til Audnastrand leirsted.

Hovedoppgavene til kretsen er leirarbeid, forkynnervirksomhet og bistand til lag og foreninger i vår krets som dekker hele Vest Agder og deler av Aust Agder. Da vår kretsleder har gått over i annen stilling, søker vi etter ny kretsleder.

Vi trenger deg, ditt pågangsmot samt vilje til å utgjøre en forskjell for mennesker som ønsker å bli kjent med Jesus.

Arbeidsoppgaver:
– lede kretsens arbeid
– legge til rette for forkynnervirksomhet i kretsen vår
– lede ansatte og frivillige medarbeidere
– ivareta og skape gode samarbeidsrelasjoner med våre foreninger og lag
– forberede og møte i kretsstyremøtene
– delta i andre møter som er nødvendig for å kunne ivareta kretsens interesser

Vi ønsker at du har:
– klare tanker om misjonsarbeid og tilrettelegging av dette
– erfaring og innsikt i personalledelse , samt gode evner til samarbeid
– økonomisk innsikt og forståelse
– evne til å  inspirere ansatte og skape dialog med frivillige i lag og foreninger
– evner til å være visjonær og nytenkende, og hvordan vi kan nå nye med evangeliet
– tanker om hvordan to leirsteder kan drives kostnadseffektivt og ha tilbud som trekker  arrangement til leirstedene

Fint hvis du og kan holde en andakt.

Kjennskap til, eller erfaring fra  ImF sitt arbeidsområde er en fordel, men ingen betingelse.

Stillingen er 100%. Tiltredelse så snart som mulig. Lønn etter ImF sitt lønnsregulativ. Søkere må kunne forplikte  seg på ImF sitt  grunnsyn og verdidokument. Personlig egnethet vektlegges. Du må disponere egen bil og ha førerkort klasse B.

Spørsmål om stillingen rettes til kst. kretsleder, John Fidjeland, mobil 924 94 704.
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes med post til: ImF Sør, p.b. 166, 4524 Sør Audnedal,  eller epost: sorlandet@imf.no  innen  29.5. 2017

 

ÅPEN BARNEHAGE

Det er ledig 20-30 % stilling i Åpen barnehage, Flekkefjord Indremisjon.
I tillegg til leder av barnehagen, vil det bli noe barne- og ungdomsarbeid på Flekkefjord bedehus.  Tilsettelse: Snarest.

Den som ansettes må bekjenne kristen tro.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Tina Haddeland Tlf.911 93 306
Søknad sendes til: sorlandet@imf.no