Til opplysning

Vi kan opplyse om at kvinneweekend er utsatt til 13.-15. oktober 2017.

Ekteskapsweekend er dessverre utsatt. Noe kom i veien for kursholderen, Morten Torsvik. Vi jobber med å få på plass en ny dato.

Har du spørsmål sor@imf.no / tlf. 382 58 380