Styrer og råd

Kretsstyret:

Tommy Greipesland (Formann)

Arild Fjeldskår (Nestleder)

Marilynn Sørensen

Wenche Slimestad

Arne Arnesen

Øystein Persson

Jonny Stensland

 

Barne og ungdomsrådet (Vest):

Per Oskar Werdal (Formann)

Kathrine Marie E. Moi (Nestformann)

Anne Linjord

Mariann L. Moen

Jon Asle V. Thomsen

Svein Bjarte Lindeli

 

Barne og ungdomsrådet (Øst):

Ole Severin Tveiten (Formann)

Kristoffer Foss (Nestformann)

Elisabeth O. Dannevik

Torje Nomeland

Alice Stensland (permisjon)

 

Husstyre Audnastrand:

Anita Stensland (Formann)

Britt Stensland

John Karlsen

Kjetel Foss

Pål Harry Egeland (1, vara)

Magnus Tørressen (2.vara)

 

Husstyre Kvinatun:

Jarle Stakkeland (Formann)

Trond Henrik Johansen (Nestformann)

Sissel Hauan

Arnhild Fidjeland

Svein Hompland