Styrer og råd

Kretsstyret fra april 2019:

Arild Fjeldskår (Formann)

Terje Kvinlog

Marilyn Sørensen

Wenche Slimestad

Arne Arnesen

Øystein Persson

Andre Heradstveit

Jonny Stensland (1.vara)

 

Barne og ungdomsrådet :

Kathrine Marie E. Moi 

Maria Osestad – Rørvik

Karin Pettersen.

Miriam Halsos,

Ingunn Holm,

Anders Tveit.

 

Åndelig tilsyn:
Kjell Hauan

Tommy Greibesland

I tillegg sitter en representant
fra styret – Arne Arnesen, samt
kretsformann og kretsleder.

Valgkomite:

Ruth Lillian Hompland og
Wenche Tønnessen.

Sissel Hauan og Ingunn
Holm valgt i fjor.

Husstyre Audnastrand:

Gjermund Handeland

Gard Jortveit

Viste

John Karlsen

Kjetel Foss

Pål Harry Egeland (1, vara)

 

Husstyre Kvinatun:

Jarle Stakkeland (Formann)

Trond Henrik Johansen (Nestformann)

Gerd Kvinlaug

Svein Ove Stakkeland

Svein Hompland

Turid Grimsby (1.vara)