Styrer og råd

Kretsstyret:

Arild Fjeldskår (Nestleder)

Marilyn Sørensen

Wenche Slimestad

Arne Arnesen

Øystein Persson

Andre Heradstveit

Anne Ma Timenes (Vara)

Barne og ungdomsrådet (Vest):

Per Oskar Werdal (Formann)

Kathrine Marie E. Moi (Nestformann)

Mariann L. Moen

Jon Asle V. Thomsen

Svein Bjarte Lindeli

Barne og ungdomsrådet (Øst):

Ole Severin Tveiten (Formann)

Kristoffer Foss (Nestformann)

Thomas Arnesen

Maria Osestad – Rørvik

Alice Stensland (permisjon)

Husstyre Audnastrand:

Anita Stensland (Formann)

Britt Stensland

John Karlsen

Kjetel Foss

Pål Harry Egeland (1, vara)

Magnus Tørressen (2.vara)

Husstyre Kvinatun:

Jarle Stakkeland (Formann)

Trond Henrik Johansen (Nestformann)

Sissel Hauan

Svein Ove Stakkeland

Svein Hompland