LOPPEMARKED OG AUKSJON 25. August 2018

Kl 10.00 starter salget
Kl 12.00 andakt, auksjon etterpå
Matsalg hele dagen

Velkommen 🙂