FORMIDDAGSTREFF

Velkommen til formiddagstreff på Audnastrand onsdag 3. mai kl. 11.00.

Andakt, sang, utlodning og bevertning.

Hjertelig velkommen!