FØRJULSSAMVÆR

Kvinatun 1.12 kl 1900
Bjørn Ingvald Bryggeså taler.
Kåre og Leif m fl synger
Bevertning, utlodning m.m.
Påmelding innen 24.11
til kretskontoret 38258380
Hjertelig velkommen