Forfatterarkiv: Anita Stensland

OMVENDELSENS DØR I LIVETS LABYRINT

Av William Aanensen

”Dersom den ugudelige ikke omvender seg, da kvesser Gud sitt sverd, da spenner han sin bue og sikter den inn.” Salme 7.13.

De fleste vet hva en labyrint er. Den er et forvirrende kaos av ganger i alle retninger. Innganger eller utganger er det overalt, men de viser seg snart å ende i blindveier. Labyrinten er enkel å komme inn i, men vanskelig å komme ut av. Les videre

Salme 6

av William Aanesen

Salme 6. 2-3A: ”Herre, straff meg ikke i din harme og tukt meg ikke i din vrede. Vær meg
nådig, Herre”.
Ved å be slik kan det synes som om David her vil unngå å bli tuktet av Herren. Undersøker
vi saken nærmere ser vi at det ikke er tilfelle. David har lært den viktige lekse å skille mellom Guds straff i vrede og Guds tukt i kjærlighet. De som straffes i Guds vrede rammes av dommen, det er både vannflommen og Sodoma advarende eksempler på. De som tuktes av Gud i kjærlighet føres nærmere Gud, slike eksempler finner vi i salme 32.4 og Hebr. 12.6-7. Les videre

SKRITT I GLEDE

av William Aanesen
Salme 5.8a. ”Men jeg – ved din store miskunn går jeg inn i ditt hus.”
Davids ord ånder av en grunnfestet og sterk kjærlighet til Guds hus. En slik kjærlighet
vokser og trives når Gud åpenbarer for den troende hvilken betydning dette hus har for ham.
Som Augustin sier: ”Elsk, men vit hva du elsker”.
Det hebraiske ord David bruker om Guds hus, ” Hekel”, betyr både palass og tempel.
Det samme ord er også brukt i Josva 18.1 når tabernaklet i Silo omtales. Begge steder er det
altså tale om et telt. Dette forteller oss at Guds forståelse av palass og tempel er en annen
enn menneskers. Vi er opptatt av det storslagne ytre, av størrelse og prakt, mens Gud bare er
opptatt av det indre, på innholdet. Måtte vi lære å se dette slik Gud og David så det.
Guds palass var et enkelt telt. Tabernaklets ytre var i alle deler ubetydelig, men dets innhold var herlig, forsoning og frelse for syndere. Les videre

DEN STORE FAMILIEDAGEN.

av Anne Rita Nilsen

Kristi himmelfartsdag ble det, for alle de ca. 100 små og store som kom til Audnastrand 14 mai.Man kan ikke annet enn å bli glad, når sola skinner på himmelen, når ytterjakkene ikke er så tykke lenger og når man bare ser blide og fornøyde fjes i alle aldre, – entre inn i møtesalen, sette seg på en stol eller et fang, og venter på hva som skal skje!Janet Penne var dagens taler. Hun er en god kjent og kjær person, som bruker mye av sin fritid, – til spesielt å forkynne Guds ord for barn. Med veska si full av mange forskjellige ting, og med Bibelen i hånda, brakte hun fram budskapet om Guds kjærlighet, storhet og kraft på en herlig måte.Veronika Nilsen gledet oss med sang og gitarspill.

Mange av barna dannet et flott kor, og var med som forsangere til gode, og velkjente barnesanger, som alle fikk delta i. Det ble lyd og bevegelse både med munnen og resten av kroppen!
Nesa vendte ut mot grillplass og grønne enger etter samlingen. Der var grillmester Erling med sin hær på plass. Den herlige lukten av pølser og hamburgere, synet av alt tilbehøret, innbød oss til å mette de sultne magene med det som godt er!
Lekeplass, fotballbane, ja, på hele Audnastrands område, var det liv, lek og moro.
Barne- og ungdomsrådet, – som har ansvaret for dette arrangementet hvert år, – hadde med seg en liten søt go’-bit til utdeling. Det er en liten» lønn» alle får, som takk for at de kjøpte grillmat og brus. 
Gratis saft, kaffe og forskjellige kaketyper, gikk unna. Ingenting til overs der i gården, nei!
Tradisjonen tro: Gledes-sprederen,- Åge Nygård «himself», entret balkongen, – hevet røsten, – lokket med sitt «KOM», og kastet ut masse «goddis» til barna fra oven!
Det er vel ikke vanskelig å skjønne at vi hadde det veldig kjekt!
Gud velsigne deg!

 

Konservativ, radikal og fornyende

IMF Sør er normalt regnet for å være en konservativ misjonsorganisasjon. De fleste av oss lever nok godt med det. Hva betyr så det? Er vi konservert som erter på en boks? Dvs at vi ønsker å være akkurat lik som vi var da Fellesforeningene startet for omtrent 150 år siden. Det er vel rimelig enkelt å svare nei til det. For noen av oss er barne- og ungdomsårene så viktig at vi tenker at det som skjedde da, er den bibelsk rette måten å drive arbeid på. Jeg håper og tror at det på mange måter var riktig da. Det er derimot ikke sikkert at det samme gjelder i dag. Bibelen er ikke forandret, men vi er forandret. Paulus er tydelig på at han innretter seg etter folket han snakker til. Han endret ikke budskapet, men formidlingen.
For 50 år siden ble vi tatt med på bedehuset på kveldsmøter, og vi sov oss gjennom møtet. Det tror jeg i svært liten grad gjelder i dag. Vi kan jo da si at det burde foreldrene gjøre i dag også. Jeg tror heller vi må spørre foreldrene hva de ønsker seg av bedehuset. Min erfaring med dette er nok at barnefamilier ønsker seg møter på dagtid, der hele familien kan være samlet. For de som ikke er veldig interessert i å gå på møter, vil det virke unaturlig å reise fra familien for å gå alene på møte om kvelden. Hva gjør vi da? Svaret virker veldig enkelt. Legg møtene til en tid da familien kan komme samlet. Søndagsskole og møte kan gjerne være adskilt, men på samme tid, men vi må i alle fall møte hele forsamlingen.
Så hører vi ofte at vi må ikke provosere andre. Hvis kirka har gudstjeneste kl 11,00, så kan ikke bedehuset ha det samme. Alle som mener at kirka er den arenaen som har størst mulighet for å nå nye med evangeliet, bør engasjere seg der. For oss andre som mener at vårt eget indremisjonsarbeid har mer å tilføre i dagens situasjon, så må vi engasjere oss der.
Er vi er fornøyd med å opprettholde aktiviteten som «alltid» har vært der, med kun en liten reduksjon av møtegjengere pga naturlig avgang ved død? Tror det er greit at noen tenker slik. Det er trivelig med mange av de gamle bedehusene, men over tid er det ikke formålstjenlig å opprettholde alle. Noen minutters kjøring betyr ikke noe for oss i dag. Det er mye viktigere at vi finner en forsamling som forkynner Guds ord, og gir oss mat for sjelen. Derfor trenger vi sterke forsamlinger med møter søndag formiddag. Der må også hele familien få sine åndelige behov dekket. Dåp, nattverd, brodersamfunn og kanskje viktigst av alt, at Guds ord forkynnes slik det står i bibelen.
I blant kaller noen oss for fundamentalister, for virkelig å vise at vi nærmest er farlige. Jeg vil gjerne være fundamentalist, med den betydning at jeg bygger mitt liv på et sikkert fundament, som er Guds Ord. Da må vi i stedet for å tilpasse oss, kanskje bryte med samarbeid. Vi kan ikke ha vårt fundament i bibelen, og likevel samarbeide tett med andre som ikke ønsker å følge bibelen.
Til deg som har tro på at Indremisjonen vil være et viktig redskap framover. Se deg rund i ditt bedehus. Hvor stor del av forsamlingen er under 30 år? Er det naturlig at ditt bedehus har en aktiv og «ung» forsamling om 20 år? Hvis svaret er nei, ser jeg to muligheter. Dere endrer på arbeidet, så unge familier kommer. En annen mulighet er å opprettholde arbeidet så lenge der er nok folk. Da må du samtidig se deg rundt, og finne ut hvor skal våre unge familier finne sin åndelige heim. Snakk gjerne sammen med andre bedehus, og bestem dere for hvilket hus som kan bli den framtidige Indremisjonsforsamlingen.
Vi kan ta vare på et bål på to måter. Vi kan spare på aska, og se at her har vært et bål, eller vi kan legge mer ved på bålet. Å drive indremisjonsarbeid er å legge mer ved på bålen Husk at vi kan plante og vanne, men det er bare Gud som gir vekst.

Årsmøte i ImF Sør

av Ommund Tveit
Lørdag 25. april var dagen for storsamling i kretsen. Unge og eldre inntok da KVS-Lyngdal for å holde årsmøte i Kretsen. Det var flott «innevær» med noe regn i lufta. Skolen har gjennomgått en stor forvandling på kort tid, med nybygg for 60 millioner kroner. Hyggelig å bli ønsket velkommen av rektor Ståle Andersen.
Aud Karin Kjølvik Ringvoll holdt en bibeltime til ettertanke. Hjerteslag bygget opp under budskapet med god sang.
Det var rett over 100 utsendinger, som må sies å være bra. Til dere som er kontaktpersoner eller med i ei forening, så kan vi si at du gikk glipp av noe dersom du ikke var der. Kom gjerne ved en senere anledning. Valgene gikk helt etter valgkomiteens ønske. Under «samtale om arbeidet» var det helst oppmuntring til de som var med i forskjellige deler av arbeidet som fikk plass. Det ser derfor ut for at vi er en samstemt krets, på hvordan arbeidet skal videreføres.
Takk til Aud Karin som også talte på kveldsmøte og møtet i Alleen søndag. Takk også til Otto Dyrkolbotn som talte på ungdomstreffet, og Jusified og Greipstad musikklag som var spilte og sang svært godt.
Takk til KVS-Lyngdal for god tilrettelegging. Helt topp mat, og gode fasiliteter. Vi kommer igjen til neste år på samme tid!

Teltmøter i Krossen på Evje.

av Torgeir Skrunes

I perioden 17-28. juni 2015 vil det igjen bli arrangert teltmøter på Evje. Dette blir femte året på rad at ungdommer fra Evje tar initiativ til to uker med møter, konserter, teltmøteradio og nytt for året, misjonsløp.

 

Talere dette året blir Nils Kåre Strøm fra NLM, Torgeir Skrunes og Vegard Soltveit fra ImF. Vi er spente på om teltmøtene også dette året kan bli en storsamling for Evje og omegn, slik det har vært foregående år. Det er også mange gode grupper som skal komme og synge. Gjengangere som Rett Kurs, Konsmo Ungdomskor, Frikstad Ungdomskor, Flekkerøyguttene og Justified kommer i år igjen. I tillegg kommer blant annet grupper som Logos fra Frikstad, Folk fra Byremo, Fri Hals fra Flekkerøy for første gang dette året.

 

Vi ser fram til gode dager på Evje disse to ukene og håper mange vil ta turen fra rundt omkring i kretsen. Flott om du er med og ber for møtene. Be om at Jesus må bli stor i mellom oss og at mennesker må bli frelst, fornyet, oppmuntret, styrket og utrustet.

 

Velkommen!

BYGLAND BIBEL OG NATURCAMP 2015 – FRÅ LØVEBAKKEN TIL AAGE SAMUELSEN

av Ommund Tveit

Bibel- og naturcamp’en på KVS Bygland gjeng i år av stabelen frå sundag 28.juni til sundag 5.juli.

Hovudtalar på kveldsmøta vert tidlegare Stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn.
Fredag 3.juli tek han oss med på ”Liv, lått og lange dagar på Løvebakken”. Det er en kveld vel verdt å setja av!
Ingebrigt er ein kjend skikkelse i Indremisjonsforbundet, der han har vore både formann og økonomileiar. Me er glade for at han har takka ja til å vera med oss denne veka på Bygland.

Tysdagskvelden står Aage Samuelsen i fokus. I år er det 100 år sidan denne kjende predikanten og songaren vart fødd, og spesielt i lågkyrkjelege og frikyrkjelege samanhenger er svært mange av hans songar framleis i bruk. Jostein Janøy frå Skien har skreve bok om Aage Samuelsen og kjende han svært godt, og på fleire jubileumsarrangement har Jostein vore sjølvskreven kåsør. Tysdag 30.juni tek han med gitaren og gode musikalske vener til Bygland og deler med oss frå Aage Samuelsens liv og songar. Det vert garantert ein minnerik kveld!

To år på rad har deltakarane på camp’en teke turen med dampbåten Bjoren. I år står eit damplokomotiv for tur. Laurdag 4.juli tek me nemlig Setesdalsbanen frå Grovane til Røyknes. Dette er den einaste smalspora veteranjernbanen som er att i Noreg. Ei stor oppleving for store og små! Sjå elles www.setesdalsbanen.no for meir informasjon.

Bibeltimane vert i år halde av Aud Karin Kjølvik Ringvoll. Det skulle borga for både grundig og engasjert forkynning etter at ein god frukost er fortært.

Regine Austegard, Anne Bø Nilsen og Pascaline Sagbakken tek seg av barnemøta og andre aktivitetar, medan Edvard Foss samstundes har bibelsamlingar med ungdomane.

”Ut på tur, aldri sur” heiter det, og det gjeld så visst i høgste grad på Bygland! Namnet på camp’en forpliktar jo på alle måtar, og då er fjellturar, fiskekonkurransar, bading, hesteriding, leirdueskyting og elgsafari sjølvsagte innslag i dagsprogrammet – anten det regnar eller sola skin. Men skulle det verta for vått har me ein stor idrettshall til disposisjon for ulike inneaktivitetar.

I fjor sumar var det tevling på gokartbanen på Mosiund, der ihuga vaksne menn med ein gong dei hadde sett seg bak rattet fekk tilbake gutungen i seg med full styrke i svingane!
I år gjentek med tevlinga slik at dei siste no kan bli dei fyrste!

Barnefamiliar dominerer på Bygland, og det er me svært glade for. Men dei som imponerer mest er besteforeldra som år etter år tek med seg barnebarna sine. Ingen tvil om at born i alle aldre får mykje med seg, når me både morgon og kveld får høyra Guds ord i lag, og på dagtid reiser på tur og er saman på både fisketurar, på badestranda og på spanande utflukter!

Det sosiale og andelege innhaldet går hand i hand på KVS Bygland, der flotte internat, store uteområde, eit heilt nytt kjøkken og matsal, flotte møterom, god plass, hyggeleg vertskap og dugande talarkrefter gir deltakarane alt dei treng for lekam og sjel. Og for dei som ikkje vil bu på internat er det god plass til campinglivets gleder!

KVS Bygland ligg i svært naturfagre omgjevnader, midtvegs i Setesdal, og med storslått utsyn mot fjell og fjord!

Vil du veta meir, gå inn på heimesida www.bibelognaturcamp.no, sjå våre Facebooksider, mail oss på kbnilsen@hotmail.com, eller ring på telefon 982 99711 for meir informasjon og påmelding!
Velkomen til Bygland Bibel-og naturcamp 2015!

Påskemøte på Sandvatn på Hekkfjellet skjertorsdag 2. april 2015.

Skjertorsdag 2. april kl. 13.00 samlast ein svært stor flokk til påskemøte på Sandvatn på Hekkfjellet. Med masse av snø , og sol fra ein skyfri himmel , er det dette veret som alle ønsker i påske. Om lag 3 til 400 mennesker møtte fram. Dei kom på ski eller på snøskoter. Det var folk i fra Grimstad , Lyngdal ,Rogaland , Bergen og sjølvsagt mange Eikdøler. Til dei nydelige tonene fra trompeten til Ernst Endresen, der han spela melodien til sangen ; De kommer fra øst og vest , samlast folket. Møtet blei halden ved hytta til Olav Handeland. Det var på denne hytta i 1943, fra 19. januar til 18 . februar , at over 40 mann fra Kompani Linge låg i skjul her. I år er det 70 år sidan krigen tok slutt. Pål Eiken hadde tatt på seg heile ansvaret med å hjelpa desse soldatane. Etter 10 dager med ufattelige pinsler der han ikkje røpa noko om hjelparane sine, døydde han av torturen 1. april i 1944, 41 år gamal. På dødsleie låg han og bad for fiendane sine: Far , forlat dei , for dei veit ikkje kva dei gjer. Dette var Jesus sine ord på korset, og det var dette tilgivande evangeliet ungdomsarbeider på Evje og forkynner Marie Lode, kunne bringa til denne store forsamlinga denne nydelige dagen på Sandvatn. Johannes Vatne hadde med trekkspelet, og med Johannes og Heidi som forsangarar , lydde fellessangen nydelig utover det snøkledde Hekkfjellet. Møte blei avslutta med at Ernst Endresen spela; Deg være ære , Herre over dødens makt. Evig skal døden være , Kristus underlagt. Ja , det er sannelig eit mektig påskebudskap vi har. Påskemøte på Sandvatn har blitt tradisjon så sant veret er brukbart. Så velkommen til neste år til same tid og same stad.

Loppemarked

VI TRENGER LOPPER
Til loppemarkedet 22 august trenger vi lopper.
Når du flytter, rydder dødsbo,
eller har for mange ting i skuffer og skap fra loft til kjeller,
ikke kast det, men la det komme misjonen til gode.
Kontakt oss på Tlf. 38258380 for avtale om levering/henting.
Vi kan dessverre ikke ta imot hvitevarer.